Autonóm vezető nélkül nincs autonóm szervezet

Az autonómia igénye jelen van és egyre erősödik a szervezetekben. Mindez bevonással, felhatalmazással, a döntési jogkörök átadásával, felelősséggel és a megvalósításban való szabadság megadásával jár.

Autonóm vezető nélkül nincs autonóm szervezet

A feltevésem az, hogy ennek elengedhetetlen előfeltétele, hogy maga a vezető is autonóm legyen.

Az autonómia szervezeti szinten sokféleképpen megmutatkozhat pl.:

Abban, hogy mennyire reflektív, azaz mennyire törekszik az adott cég a fejlődésre és a hatékonyságra. 

Abban is érzékelhető, ahogy saját magához viszonyul, vagy amilyen szintű adaptivitással bír - ami lehetővé teszi a változáshoz, a környezethez való tudatos viszonyulást és gyors alkalmazkodást.

Ott is tetten érhető az autonómia, hogy megfelelően ki- és felhasználja a rendelkezésére álló erőforrásokat. Ennek következtében is tud élni a felmerülő lehetőségekkel és azokat a lehető legnagyobb mértékben tudja hasznosítani.

A struktúrák vonatkozásában világosak a szerepek, az azokhoz kötődő igények és elvárások, valamint a felelősségek is - hiszen ezek az együttműködések hatékonyságában is megmutatkoznak.

Az autonómia része a szervezetben az egyenes és nyílt kommunikáció, valamint a játszmamentesség.

Fontos jellemző, hogy van helye a konfliktusnak és a konstruktív vitarendezésnek is.

Az egyéni fejlődés igénye természetes és elfogadott.

Van helye a kudarcnak éppúgy, mint a sikernek – mindegyikből levonva a megfelelő következtetéseket és tanulságokat, hogy aztán erőforrássá váljanak.

Azt gondolom, hogy mindezt csak és kizárólag autonóm vezető tudja felépíteni, fenntartani, működtetni...

Mert olyan vezető kell ehhez, aki a fentiekkel azonosulni és élni tud, aki inkább törekszik a hatalom megosztására és a köz(össég) érdekében való felhasználására, mint a saját érdekeinek a biztosítására. Másképp nem tud működni.

Mire van szükség ahhoz, hogy egy vezető autonóm legyen?

Az autonómia vezetői kontextusban - de az egyén vonatkozásában is – olyan képességekre épül, mint: tudatosság, spontaneitás, intimitás és integritás.

Mindez abban nyilvánulhat meg, hogy a vezető:

  • rendelkezik önismerettel és használni is tudja az ebből származó tudását
  • tud összpontosítani az itt és most-ra, vagyis képes úgy ránézni a dolgokra ahogy vannak
  • „tudatában van annak, hogy csak annak van tudatában, amire figyel”
  • tisztában van azzal, hogy mi zajlik körülötte, ez hogyan hat rá és tud is vele mit kezdeni – reflektív módon tud befelé figyelni arra vonatkozóan is, hogy mit váltanak ki belőle emberek, helyzetek
  • mindazt, amit át- és megél, a helyzetnek megfelelő módon kifejezésre is juttatja
  • monitorozza és menedzseli, amit és ahogy csinál
  • nyitott és tudatos mások felé
  • képes feldolgozni és megemészteni mind a múltbeli, mind a jelenlegi tapasztalatait, élményeit és törekszik rá, hogy azok - érzelmi töltet nélkül - használható erőforrásává váljanak- folyamatos fejlődési igénnyel bír.

Mi az, ami még hozzájárulhat a vezető és rajta keresztül a szervezet autonómiájához?

VEZESS ÉS VISELKEDJ TUDATOSAN!

Nézz körül a Tudástár Letölthető anyagai és Tesztjei között is!

Regisztrálj a Club -ba  és fejleszd az ún.'"soft" készségeidet, mint pl. időgazdálkodás, kommunikáció, konfliktuskezelés, kérdezéstechnika!

Ezek is érdekelhetnek: