Marshall Goldsmith Stakeholder Centered Coaching

Executive Coaching

Egy cég sikere és kultúrája közvetlen letükrözése a vezető legfontosabb szerepeinek.

Marshall Goldsmith, aki a Forbes magazin szerint az egyik legismertebb Executive Coach, azoknak a sikeres vezetőknek alakította ki ezt a viselkedési coaching folyamatot, akik megértik, hogy ami eddig működött számukra, az nem feltétlenül viszi őket tovább a siker útján. A Marshall Goldsmith Stakeholder Centered Coaching folyamat garantálja a mérhető vezetői növekedést.

A világ élsportolói és a vállalatok magas szintű vezetői egyaránt a coachingon keresztül teszik hatékonyabbá a teljesítményüket, mert ez az egyik legeredményesebb módja annak, hogy meglássák a vakfoltjaikat, szélesítsék a látókörüket, és csökkentsék vagy inkább elhagyják a kevésbé konstruktív viselkedésmintáikat.

A Marshall Goldsmith Stakeholder Centered Coaching folyamat kifejezetten alkalmas azon cégek számára, ahol az elérendő célok között a vezetői szerep megosztása, az együttműködés, a különböző érdekeltek (Stakeholderek) felelősségre vonhatósága - és ezeknek a vállalati kultúrában való megjelenése áll.

A folyamat fontos eleme, hogy a vezetővel napi szintű munkakapcsolatban álló kollégák - Stakeholderek - munka közben válnak a vezető meglehetősen hatékony coachá-vá, akik egyúttal a látható és mérhető változásért is felelősségben tudják tartani őt, a vezető, és a cég céljaihoz kapcsolódó kulcsfontosságú területeken.

Eredménygarancia

A legtöbb vezetőnek inkább több gyakorlati, munka közbeni tanulásra van szüksége, mint további tréningekre, tanfolyamokra. A Marshall Goldsmith nevéhez fűződő Stakeholder Centered Coaching gyorsan azonosítja a vezetői viselkedés szűk keresztmetszeteit, majd egy tiszta, jól követhető folyamat használatával lehetővé válik a vezető fejlődése úgy, hogy az egyúttal a napi rutin részévé is válik.

Hatékony folyamat

Rendszerint a vezetők nagyon elfoglalt emberek, akiknek az egyik legértékesebb erőforrásuk az idő. A coachingba történő befektetésnek akkor van értelme, ha az garantált megtérülést biztosít. A Stakolder Centered Coaching GARANTÁLJA az eredményeket. 12 hónapos folyamat esetén a coaching díj kifizetésének feltétele, a mérhető vezetői növekedés.

Személyre szabott coaching .... fegyelmezett végrehajtás

Miközben tartalmát tekintve a coaching a legnagyobb mértékben személyre- és cégre szabott - többek között azért, hogy kielégítse a vezető egyéni és a cég igényeit is -, maga a teljes folyamat meglehetősen transzparens és struktúrált, hogy lehetővé tegye a cél eléréséhez szükséges lépések megtételének fegyelmezett végrehajtását.

Hogyan jelenik ez meg a gyakorlatban a coaching folyamán?

 • maga a coaching folyamat egységes és átlátható;
 • rendszeres riportok készülnek az előrehaladásról, arról, hogy min dolgozik a vezető és hol tart a folyamatban;
 • áttekintés kapunk a vezetői kultúrában mutatkozó szűk keresztmetszetekről;
 • mérhető megtérülés ad mind a vezető, mind a szervezet számára.

Show How és nem Know How

Az élethosszig tartó tanulás ma már szinte mindenütt elfogadott és annak felismerése is, hogy fontos megtanítani tanulni az embereket. Ám ez önmagában még mindig nem elegendő, mert a gyakorlatban is meg kell valósítani mindezt. Vagyis megmutatni (show-how), láthatóvá tenni azt, amit megtanultak (know-how) . A Marshall Goldsmith Stakeholder Centered Coaching program a hatékony cselekvésről,vagyis a "Show How"-ról szól.

Miért sikeresek a sikeres vezetők?

A sikeres vezetők bizonyos viselkedéseik miatt, és egyéb viselkedéseik ellenére sikeresek. A vezetők között gurunak számító Peter Drucker egyszer azt mondta, hogy: "A vezetők 50 %-ának - azok közül akikkel találkoztam -, nem azt kell megtanulnia, hogy mit csináljon, hanem inkább azt, hogy mit hagyjon abba."

Bátorság, Alázat és Fegyelem

A Vezetőnek bátorságra, alázatra és fegyelemre van szüksége ahhoz,hogy sikeres legyen ebben a folyamatban:

 • Bátorságra azért, hogy őszinte visszajelzést kérjen a viselkedésére vonatkozóan;
 • Alázatra azért, hogy elfogadja a visszajelzéseket és segítséget, illetve előremutató javaslatokat kérjen;
 • Fegyelemre azért, hogy betartsa a havi folyamatot az érdekeltektől kapott visszajelzési- és előremutató javaslatok vonatkozásában, valamint, hogy végrehajtsa az akciótervet.

Mi van coaching a programban?

A program időtartama min. 6, vagy 9, max. 12 hónap (a korábban említett garancia az utóbbi, 12 hónapos időtartamra vonatkozik!), tartalma:

 1. Vezetői diagnosztika, ami lehet a Marshall Goldsmith Global Leader Assesment 360 fokos értékelés, vagy valamilyen más validált viselkedési teszt.
 2. A coach által lebonyolított anonim viselkedési interjúk a vezető kollégáival, közvetlen beosztottjaival, vezető társaival, stb.
 3. Ezt követően a coach összefoglalót készít a diagnosztika és a viselkedési interjúk eredményeiről és megosztja a vezetővel.
 4. Ez alapján a vezető kiválaszt 1-2 kulcsfontosságú területet, amelyen dolgozni szeretne.
 5. A vezető kiválaszt kb. 6-8 érdekeltet(Stakeholderek), akik támogatják és felelősségben tartják a kiválasztott területeken való fejlődés vonatkozásában.
 6. A Stakeholderek szerepbehelyezését és eligazítását a vezető végzi a coach támogatásával, a Stakeholder Centered Coaching program szemléletének megfelelően. Ezen a találkozón a vezető megosztja az Stakeholderek-kel, hogy melyik az az 1-2 vezetői terület, amelyen dolgozni fog.
 7. Ezzel megkezdődik az alábbi, havonta ismétlődő folyamat:
  • A vezetőnek 3-5 perces visszajelzést adó és előremutató javaslatokat kérő beszélgetései lesznek a Stakeholderek - kel (összesen nagyjából 30 perc havonta)
  • A vezető Havi Akciótervet dolgoz ki a Stakholderek előremutató javaslatai alapján.
  • Havonta 3 órában Coaching Ülések, ahol a coach abban támogatja a vezetőt, hogy az akcióterv hatékonyan megvalósítható és fegyelmezetten végrehajtható legyen.
  • A vezető megosztja az aktuális Havi Akciótervet a Stakeholderek-kel.
 8. A Stakeholderek javaslatainak összegyűjtése, a Havi Akcióterv kidolgozása, annak végrehajtása, visszajelzés és a további javaslatok kérésének folyamata havonta ismétlődik a program során. -. Negyedévente készül egy online felmérés (Leadership Growth Progress Review) a vezető fejlődéséről a Stakeholderek közreműködésével, majd a program legvégén egy végső felmérés a vezetői változásról.

Mit tartalmaz a program ára?

A Stakeholder Centered Coaching program ára tartalmazza a GLA 360 fokos értékelést, a viselkedési interjúkat, a negyedéves és végső online felméréseket, havi 3 óra coaching üléseket, és korlátlan 72 órán belüli rendelkezésre állást személyesen, vagy telefonon, vagy Skype-on vagy emailen a havi coaching ülések közötti időszakban.

Előnyök a vezető számára

11 000 cégvezető - 4 kontinensen - 95 %- ánál beigazolódott, hogy a Stakeholder Centered Coaching folyamat mérhetően javította a vezetői hatékonyságukat (erről bővebb információ a "Leadership is a Contact Sport" című tanulmányban olvasható).

A Stakeholder Centered Coaching folyamat sikeres vezetők és kiemelkedő tehetségek számára készült:

 • a siker pszichológiáját véve alapul, felhasználja a vezetőkben jelentkező igényt az önrendelkezésre és a tanulásra való agilitásra;
 • gyorsan mozdít előre a tudatosításból/tudatosságból az elfogadáson át a cselekvésig, miközben a fókusz azokon a vezetői viselkedéseken van, amelyek a változást ösztönzik;
 • egy meglehetően erőteljes folyamatot biztosít a vezetői márka felépítéséhez.

Előnyök a szervezet számára, hogy az érdekeltek bevonása annyira erős, pozitív, tovább gyűrűző hatást gyakorol mind a csapatra, mind a szervezet egészére, hogy rendszeres, szisztematikus gyakorlásával számos további pozitív megerősítést hoz magával:

 • Az érdekeltek magukénak érzik a vezető változás irányába tett erőfeszítéseit és támogatóvá válnak, ahelyett, hogy cinikusan/kritikusan szemlélnék amit és ahogy tesz.
 • Érzékelik és keresik a fejlődés jeleit, erősítve ezzel a vezető motivációját a változásra.
 • Ahogy a vezető halad az új viselkedésektől az új szokásokig és mikro-folyamatokig, úgy ezek a változások természetes módon beágyazódnak a környező ökoszisztémába is.
 • A mentoring / coaching a vállalati kultúra részévé válik.

Profilom a Marshall Goldsmith weboldalon ITT található.

Egyeztessünk időpontot egy kötelezettségmentes beszélgetésre az alábbi linkre kattinta!

Kapcsolatfelvétel >>>